УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго, Алсын хараа, Үнэт зүйлс, Чанарын бодлого


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 • Олон улсын жишигт нийцсэн тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх

АЛСЫН ХАРАА

 • Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх өндөр чадвартай, чанартай үйлчилгээтэй тэргүүлэх компани болох

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 1. Чадварлаг хүний нөөц
 2. Зорилго нэгт баг – хамт олон
 3. Бүтээлч санаачлага, шинэлэг сэтгэлгээ
 4. Найдвартай, чанартай үйлчилгээ
 5. Эрхэм харилцагч, үйлчлүүлэгчид
 6. Харилцагч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж
 7. Манлайлал
 8. Шударга, ил тод, нээлттэй зарчим
 9. Байгальд ээлтэй тээвэрлэлт, үйлчилгээ

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 • Бид “Чанарын удирдлагын тогтолцоо”-ны /цаашид ЧУТ/ бодлогоо тасралтгүй сайжруулан, сонирхогч талуудын болон хууль зохицуулалтын шаардлагуудыг хангахаар шийдвэр төгс ажиллаж байна. Бид итгэмжлэгдсэн ISO 9001:2015-ын баталгаажилт авснаар тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээг нийгэмд найдвартай, хөнгөн шуурхай хүргэх процессуудынхаа тасралтгүй сайжралт, итгэлтэй байдлыг баталгаажуулах болно. Чанарын зорилтууд нь чанарын бодлого болон байгууллагын өөрчлөлтүүдийг дэмжихээр хийгдэх бөгөөд дээд удирдлагын жил тутам хийдэг бизнесийн хурлаар дүн шинжилгээ хийх болно. Бид өөрийн ЧУТ-г үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлсэн, дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээг зохион байгуулагч болно.