УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго, Алсын хараа, Үнэт зүйлс, Чанарын бодлого


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 • Олон улсын жишигт нийцсэн тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх

АЛСЫН ХАРАА

 • Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх өндөр чадвартай, чанартай үйлчилгээтэй тэргүүлэх компани болох

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 1. Чадварлаг хүний нөөц
 2. Зорилго нэгт баг – хамт олон
 3. Бүтээлч санаачлага, шинэлэг сэтгэлгээ
 4. Найдвартай, чанартай үйлчилгээ
 5. Эрхэм харилцагч, үйлчлүүлэгчид
 6. Харилцагч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж
 7. Манлайлал
 8. Шударга, ил тод, нээлттэй зарчим
 9. Байгальд ээлтэй тээвэрлэлт, үйлчилгээ

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны бодлого нь харилцагч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, найдвартай, итгэлтэй байдлыг бүрэн хангасан баталгаатай, түргэн шуурхай, тээвэр логистикийн нэгдсэн цогц үйлчилгээг үзүүлэхэд чиглэсэн бүхий л арга хэмжээг идэвхи санаачилгатай тасралтгүй сайжруулан, зохион байгуулж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд оршино.