УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Далайн тээвэрлэлт


Монгол улс далайд гарцгүй, эх газраар хүрээлэгдсэн орон боловч БНХАУ-ын Синган, Шанхай, Чингдао боомтууд,  ОХУ-ын Санкт-Петербург, Владивосток, Новороссийск боомтуудтай холбогдсон төмөр зам болон авто замын сүлжээгээр дамжуулан экспорт, импорт, транзит тээврийг өөрсдийн хамтран ажилладаг тээвэр зуучийн компаниудтай хамтран далайн болон холимог тээврийг зохион байгуулж байна. 

Оросын чиглэл-Транссибирийн төмөр зам: 

Транссибирийн төмөр замаар ОХУ-ын Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Новороссийск боомтуудаар Европ, Өмнөд, Хойд Америкийн томоохон хотуудтай холбогддог. 

Хятадын чиглэлд - Хятадын төмөр зам: 

Хятадын Синган боомт нь Улаанбаатар хүртэл 1870 км төмөр замаар холбогддог ба Монголын нийт экспорт, импортын 80-85 хувь нь Хятадын Синган боомтоор дамжин тээвэрлэгдэж байна. 

Монголоор дамжих тээврийн чиглэл болон далайн гарц: 

  • Хятадын Синган боомтоор Өмнөд Ази, Дундад Ази, Далайн эргийн улсууд, Хойд болон Төв Ази, Ойрхи Дорнод, Хойд, Өмнөд, Төв Америкийн улсууд, Европыг, 
  • Оросын Владивосток боомтоор Өмнөд Ази, Төв болон Өмнөд Америк болон Европыг, 
  • Оросын Санк-Петербург боомтоор Европ, Америкийг 
  • Оросын Новороссийск боомтоор Ойрхи Дорнод,