УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Чингэлэг, вагоны ерөнхий үзүүлэлт


 

Вагоны ерөнхий үзүүлэлт 

Монгол, оросын төмөр зам
  Гадаад хэмжээ Дотоод хэмжээ
Битүү вагон Урт: 14730 мм Урт: 13844 мм
Өргөн: 3249 мм Өргөн: 2764 мм
Өндөр: 4692 мм Өндөр: 2734 мм
Өөрийн жин: 24.7 тонн Дээд даац: 68 тонн
Эзэлхүүн: 73м3
Хагас вагон Урт: 13920 мм Урт: 12088 мм
Өргөн: 3120 мм Өргөн: 2878 мм
Өндөр: 3484 мм Өндөр: 2060 мм
Өөрийн жин: 22 тонн Дээд даац: 69 тонн
Эзэлхүүн: 73м3
Тавцант вагон Урт: 14620 мм Урт: 13300 мм
Өргөн: 3150 мм Өргөн: 2770 мм
Өндөр: 2050 мм Өндөр: 745 мм
Өөрийн жин: 22 тонн Дээд даац: 72 тонн
Эзэлхүүн: 36.8 м3

      

  Хятадын төмөр зам
  Гадаад хэмжээ Дотоод хэмжээ
Битүү вагон Урт: 15500 мм Урт: 15400 мм
Өргөн: 3000 мм Өргөн: 2790 мм
Өндөр: 2800 мм Өндөр: 2690 мм
Өөрийн жин: 25 тонн Дээд даац: 60 тонн
Эзэлхүүн: 128м3
Хагас вагон Урт: 13000 мм Урт: 12900 мм
Өргөн: 3000 мм Өргөн: 2850 мм
Өндөр: 2000 мм Өндөр: 2000 мм
Өөрийн жин: 22 тонн Дээд даац: 60 тонн
Эзэлхүүн: 72м3
Тавцант вагон Урт: 13000 мм Урт: 12850 мм
Өргөн: 3000 мм Өргөн: 2850 мм
Өндөр: 1250 мм  
Өөрийн жин: 22 тонн Дээд даац: 60 тонн
Эзэлхүүн: 36.6м3

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чингэлгийн ерөнхий үзүүлэлтүүд

 

Чингэлгийн төрлүүд Дотор хэмжээ Хаалганы онгойх хэмжээ Жин Эзэлхүүн/м3
Өөрийн жин Дээд даац Бохир жин
20 футын стандарт чингэлэг Урт: 5.896 мм              Өргөн: 2.350 мм      Өндөр: 2.385 мм Өргөн:  2.340 мм   Өндөр: 2.274 мм 2.150 кг 21.600 кг 23.750 кг 33 м3
40 футын стандарт чингэлэг Урт: 12.035 мм              Өргөн: 2.350 мм      Өндөр: 2.393 мм Өргөн:  2.339 мм   Өндөр: 2.274 мм 3.700 кг 26.580 кг 30.280 кг 67 м3
45 футын стандарт чингэлэг Урт: 12.035 мм              Өргөн: 2.350 мм      Өндөр: 2.393 мм Өргөн:  2.340 мм   Өндөр: 2.277 мм 4.800 кг 27.820 кг 32.620 кг 86 м3