УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

ISO 9001: 2015 Дотоод Аудитын Сургалт


ISO 9001: 2015 Олон улсын стандарт, чанарын удирдлагын тогтолцоо болон дотоод аудитын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Олон улсын чанарын удирдлагаар баталгаажсан тээвэр-логистикийн цогц үйлчилгээг үзүүлэгч  IFFC-ийн хамт олон мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэн чанарын удирдлага, тасралтгүй сайжруулалтыг хийсээр байна.

Таны төлөө бид үйлчилнэ. 

info@iffc.mnwww.iffc.mn, 77004888