УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Трансконтейнер компаний албан ёсны агент


Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын төв нь ОХУ-ын Трансконтейнер компаний Монгол улс дахь албан ёсны агентаар сонгогдон, хамтран ажиллахаар боллоо.