УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Онцгой албан татварыг төгрөгөөр тооцох боллоо


2015 оны 02-р сар 09//www.mongolcom.mn/

Монголын Улсын 2014 оны төсвийн татварын орлого нэг их наяд төгрөгөөр тасарсан. Энэ онд мөн дээрх хэмжээгээр тасрах нь тодорхой болсон тул УИХ 2015 оны төсвийн хуульд тодотгол хийхдээ хэд, хэдэн төрлийн татварын хуульд өөрчлөлт оруулсан юм.  Ингэхдээ Онцгой байдлын албан татварыг төгрөгөөр авч байхаар болжээ.

5