УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

''УБТЗ'' ХНН-ийн төмөр замын орон нутгийн нүүрс, мод, чингэлэг илгээлтийн тээврийн тарифуудыг 2015 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн тус тус 10 хувь нэмэгдүүлэх болсныг мэдэгдье. УБТЗ ХНН


''УБТЗ'' ХНН-ийн төмөр замын орон нутгийн нүүрс, мод, чингэлэг илгээлтийн тээврийн тарифуудыг 2015 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн тус тус 10 хувь нэмэгдүүлэх болсныг мэдэгдье.

УБТЗ ХНН

Тушаалыг хавсралтаар орууллаа UBTZtushaal