УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Төслийн ачаа


ОУТЗТөвөөр тээвэрлэгдсэн төслийн ачаанууд:

-    Буянт-Ухаа нисэх буудлын өргөтгөлийн төсөл, Улаанбаатар 1995 он
-    Монгол улсын зохион байгуулсан олон улсын “CAMEL TROPHY” уралдааны автомашин тээвэр, 1996 он
-    Голланд улсаас Монголд тахь нутагшуулах төсөл, 1996 он
-    Казахстанаас Японы засгийн газрын тусламжийн 16800 тн улаан буудайн төслийн тээвэр, 1998 он
-    Японы засгийн газрын тусламжаар Улаанбаатар хотын 4-р цахилгаан станцийг шинэчлэх төсөл
-    Японы засгийн газрын тусламжаар МТЗ-ын холбооны байгууламжийг сайжруулах төсөл, 1998-2000 он
-    Францын “Алкатэл” компанийн Улаанбаатар хотын утасны болон холбооны шугамыг шинэчлэх төсөл, 2001 он
-    “Nescor Energy” төслийн Монголоос экспортолсон анхны түүхий нефтийн төсөл, 1999-2001 он
-    Тайваны засгийн газрын тусламжийн 2700 тн цагаан будааны тээвэр, 2002 он
-    Японы засгийн газрын тусламжаар Финляндаас нийлүүлсэн 30 ш комбайны төсөл, 2003 он
-    Японы засгийн газрын тусламжийн 8600 тн цагаан будааны тээвэр
-    Улаанбаатар – Дархан - Сүхбаатар чиглэлийн замыг сайжруулах төслийн тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлт, 2002-2003 он
-    Японы засгийн газрын тусламжийн Багануур болон Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг сайжруулах төсөл, 2002-2003 он
-    Японы засгийн газрын тусламжаар МТЗ-д Германаас нийлүүлсэн 30 суудлын галт тэрэгний тээвэрлэлт, 1995 он
-    Улаанбаатар хотын автозамыг шинэчлэх төслийн тоног төхөөрөмжийн тээвэр, 2003-2004 он
-     Эрдэнэсант болон Арвайхээр чиглэлийн замыг сайжруулах төслийн тоног төхөөрөмжийн тээвэр, 2002 он
-    Улаанбаатар хотын Сүхбаатарын талбайн шинэчлэлтийн төслийн тээвэр, 2003 он
-    Улаанбаатар өртөөний тунелийн өргөтгөлийн материалын тээвэр, 2004 он
-    Монгол улсад зохион байгуулсан олон улсын “Бээжин – Улаанбаатар 2005” уралдааны автомашины тээвэр, 2005 он
-    Монгол-Францын засгийн газрын тусламжаар Франц улсаас нийлүүлсэн 5000 тн улаан буудайн тээвэр,
-    Японы засгийн газрын тусламжаар Казахстанаас 9800 тн улаан буудайн тээвэр, 2005 он
-    Монгол улсын үүрэн телефоны 4 дахь оператор “G-mobile” компанийн тоног төхөөрөмжийн тээвэр, 2006 он
-    Улаанбаатар хотод баригдсан “Сүнжин” зочид буудлын барилгын материалын тээвэр, 2006 он

Зурагны доор
-    Голланд улсаас Монгол улсад тахь нутагшуулаах төсөл
-    “Бээжин - Улаанбаатар” автомашины уралдаан
-    Эрдэнэсант болон Арвайхээр чиглэлийн замыг сайжруулах төслийн тээвэрлэлт
-    Нийтийн унааг хөгжүүлэх төслийн тээвэр
-    Японы засгийн газрын тусламжийн 8600 тн цагаан будааны тээвэрлэлт