УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Авто аж ахуй


Авто аж ахуй нь автокран, чингэлэг тээврийн хүнд даацын автомашины парктай ба "Хаалганаас Хаалга" хүртэлх үйлчилгээг хэрэглэгчдийн санал хүсэлтэнд нийцсэн тарифаар монгол улсын бүх аймаг, сумд, Улаанбаатар хот доторх болон хот хоорондын тээврийг түргэн шуурхай, найдвартай тээвэрлэн үйлчилдэг. Үүнд :

  • Аюултай ачааны тээвэр

  • Орон нутгийн тээвэр

  • Хүнд ачааны тээвэр

  • Тусламжийн барааны тээвэр

  • Их даацын чингэлэг тээвэр

  • Түүвэр болон жижиг илгээлтийн тээврийг  "Хаалганаас хаалга" - нд хүргэж үйлчилдэг.